ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مامور خرید

کارجو
محسن میرزایی 39
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 41
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 41
تهران, آذری زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 42
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 37
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 27
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 44
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 40
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 36
سمنان, شاهرود زیر دیپلم