ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدرس

کارجو
شبنم رضوانپور 239
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارجو
تمنا زارعی 24
هرمزگان, بندر لنگه فوق دیپلم
کارفرما
محسن خواه 262
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
علی نوری 45
کرمان, کرمان فوق دیپلم
1
محمدابراهیم نیک فر 1046
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
تمنا زارعی 23
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم