ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر اجرایی

کارجو
پوریا قاسمی 296
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 393
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
اشکان قبرایی 16
مرکزی, اراک لیسانس