ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازاریاب مواد غذایی

1
محمدرضا احمدی 1067
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
1
تارا حسینی 43
کردستان, قروه لیسانس
کارفرما
کشانی 363
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
1
امین صادقی 49
هرمزگان, قشم زیر دیپلم
کارفرما
حبیب نژاد 261
تهران, آذری پاره وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 35
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
احسان عابدی آذر 41
تهران, آذری 0
کارجو
فرانک شاملو 22
تهران, آذری دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 36
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارفرما
میلاد 259
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
حسین احمدنژاد 41
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارجو
فریدون قجر 21
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
وحیدقنبری 13
آذربایجان شرقی, تبریز زیر دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 44
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارجو
امیر رضا شعبانی 38
بوشهر, تنگستان زیر دیپلم