ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیریت

1
جعفر خاني 35
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
1
جعفر خاني 37
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارفرما
مهران علیپور 338
تهران, آذری 4 فوق دیپلم
کارجو
فائزه جلیلی 36
تهران, آجودانیه دیپلم