ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مربی

1
تارا حسینی 17
کردستان, قروه لیسانس
کارفرما
اکبر اموری 217
تهران, تهران پاره وقت دکترا
کارجو
صمد مرامی 6
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
فرشته سعیدی 14
مازندران, بهشهر فوق دیپلم