ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی منشی مطب

کارجو
زهرا نواری 11
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
شهین منجزی 15
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
1
شهین منجزی 28
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم