ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی باغبان

1
حسین بحرکانی 112
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
کارجو
فریدون قجر 18
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
حسین دریس 1063
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 41
بوشهر, کنگان زیر دیپلم