شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان برقکار صنعتی

1
سید وحید حسینی 944
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
کارجو
پوریا قاسمی 146
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم