ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساختمان

کارجو
سید مقداد جعفری 482
تهران, تهران دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 15
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
عاطفه جعفری 4
تهران, تهران فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 357
تهران, تهران پاره وقت لیسانس