ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس شیمی

1
مهری موسی زاده 33
تهران, آذری فوق لیسانس
کارجو
زینب مالزیری 28
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
کارفرما
شرکت دارویی صدرا 325
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
زینب مالزیری 32
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
کارجو
زینب مالزیری 27
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم