ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس عمران

کارفرما
ميرمطهری 304
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 393
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
هادی برمک 96
لرستان, دلفان فوق دیپلم
1
فرهاد علی شیرزاده 35
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
عاطفه جعفری 33
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 27
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارجو
علیرضا علومی 257
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم