ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارفرما
دلاکان 160
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سالارورزی 129
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 12
تهران, تهران لیسانس
1
بابک چلاسی 1159
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 344
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 494
تهران, تهران تمام وقت دکترا