ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 519
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سالارورزی 155
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 1194
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارفرما
دلاکان 181
تهران, تهران تمام وقت دکترا
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 371
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 37
تهران, تهران لیسانس