ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارفرما
دلاکان 255
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
شاهین حیاتی 9
اردبیل, مشگین ‌شهر فوق دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 598
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 99
تهران, تهران لیسانس
کارجو
سالارورزی 230
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 1304
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 454
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
بهزاد 10
آذربایجان شرقی, مراغه زیر دیپلم
کارجو
احسان آقا 6
فارس, شیراز فوق دیپلم