ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برنامه نویس c#

کارفرما
شرکت مهندسی همگامان 419
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت دکترا
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 48
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارجو
1
جعفر خاني 39
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
سید محمد 38
قم, قم 0