ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نصاب

کارجو
محسن رخش ماه 18
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
1
نعمت مهدی پور 9
تهران, تهران زیر دیپلم
کارجو
کارجو
عادل عبدی 5
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم