ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقاش

کارجو
محبوبه محمدی 34
تهران, آذری زیر دیپلم
1
محمدمهدی کریم پور 12
خوزستان, اندیمشک 0
کارجو
مهلاملايي 37
هرمزگان, بندرعباس 0