ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ویزیتور

کارجو
نساصفرپور 9
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 18
تهران, تهران 0
1
احسان آریا 13
تهران, تهران زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 8
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارفرما
موسوی 226
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 11
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 15
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 11
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
سید محمد علی حسینی 14
یزد, ابرکوه زیر دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 17
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 357
تهران, تهران پاره وقت لیسانس
کارفرما
tabatabaei 3
تهران, ری پاره وقت دکترا
کارجو
حسین احمدنژاد 12
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم