ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان

کارجو
سید مرتضی قهاری 10
تهران, تهران زیر دیپلم
کارجو
صمد مرامی 6
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
سینا احمدی 11
آذربایجان غربی, ارومیه زیر دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 10
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 13
گلستان, بندرگز فوق دیپلم