شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان تحصیلدار

کارفرما
دكتر عليرضا خنفري 668
اصفهان, اصفهان 4 فوق دیپلم
کارجو
ایمان خلیل زاده 759
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم