ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تحلیلگر سیستم

1
علیرضا ابویی سریزدی 14
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
1
شیرین شاهی محمدی 6
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 19
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم