شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان تدوینگر

کارجو
محمد جواد محمدی 93
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 86
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم