شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان تکنسین برق

کارجو
احسان اله مافی 93
قزوین, آبیک پاره وقت دیپلم
کارجو
پوریا قاسمی 148
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 140
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سجاد کوه گشت 87
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
کارجو
بهزاد خواجوی 99
تهران, تهران پاره وقت زیر دیپلم