شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان آرایشگر

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 322
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
آرایشگاه مردانه صوفی 140
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
محسن جلالی 786
تهران, تهران تمام وقت دیپلم