ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین کامپیوتر

1
سهیل کریمی 39
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 42
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 40
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
کیوان بهرامی نژاد هره دشت 35
گیلان, طوالش زیر دیپلم
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 288
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
امیرحسین اسدی 14
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 44
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 43
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 36
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
مهدی 37
اردبیل, خلخال زیر دیپلم
کارجو
سالارورزی 258
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
سجاد خارا 45
خوزستان, اهواز زیر دیپلم