ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آرایشگر زنانه

کارجو
محبوبه محمدی 24
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
سونا حق نظر 885
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
مملی 22
بوشهر, دیلم لیسانس
کارفرما
سالن زیبایی قصر طلایی 366
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
فرانک اعلایی 33
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 626
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
علی صولتی 1089
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 471
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
فائزه جلیلی 28
تهران, آجودانیه دیپلم
کارجو
مریم مولا 204
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم