شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان آرایشگر زنانه

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 322
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 469
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
سالن زیبایی قصر طلایی 230
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
مریم مولا 100
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سونا حق نظر 774
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارجو
علی صولتی 979
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم