ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی حسابدار

کارجو
مینا راسته 26
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
کارفرما
شایان فاضلی 25
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مصطفی نیازی 1149
اصفهان, خمینی‌شهر تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیرحسین محمدی لیندی 23
مازندران, قائم‌شهر 0
کارفرما
زهرا قاینی 367
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
هادی محمد زاده 948
خوزستان, اهواز تمام وقت دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 20
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
قوامی 248
خراسان رضوی, مشهد 4 فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 146
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارجو
باقری 21
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 26
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم