شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان آشپز

کارفرما
ليندو 120
کردستان, سنندج تمام وقت دکترا
کارجو
ژیلا آزادی 118
تهران, تهران تمام وقت 0
کارجو
کریم ابوبکری ابوبکری 1321
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
احسان حق نژاد 833
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم