ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آمارگیر

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 470
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
علی ملارستمعلی 314
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
نساصفرپور 23
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارفرما
رستوران ابشار طلایی 227
فارس, شیراز تمام وقت دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 113
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
امید زمانی 1027
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم