ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آمارگیر

کارجو
علی ملارستمعلی 351
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارفرما
رستوران ابشار طلایی 273
فارس, شیراز تمام وقت دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 163
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
امید زمانی 1052
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 65
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 510
تهران, آذری تمام وقت دکترا