ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور

کارجو
علی ملارستمعلی 351
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
نساصفرپور 57
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
امیرحسین پراکنده 271
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 510
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
حسین احمدیان 1091
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
حسین هاشمی 75
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 981
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 203
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 68
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم