ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح وب

1
علیرضا ابویی سریزدی 19
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
محمد حسین عدالتی 15
کرمان, کرمان زیر دیپلم
کارجو
عظم اکبری 19
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 311
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
1
امیر حسین بخشی 18
تهران, ابراهیم‌آباد زیر دیپلم
1
علی کاوسی 21
خراسان رضوی, خلیل‌آباد فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 10
مازندران, بابل فوق دیپلم