ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی عکاس

1
محمدامین حافظی 26
هرمزگان, بندرعباس دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 470
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محيا جلالى 62
اردبیل, اردبیل لیسانس
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 623
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
معصومه طلوعی 23
تهران, آرارات زیر دیپلم