ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس فنی

کارجو
پروين خسروي 809
مرکزی, ساوه تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 354
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا