ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارگر ماهر

کارجو
علیرضا 25
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارفرما
Otp 703
تهران, آذری تمام وقت دکترا