ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند اداری

کارفرما
روح الله جعفری 333
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
کارجو
نساصفرپور 24
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 315
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
fateme 26
مازندران, آمل فوق دیپلم
کارفرما
اکبر فتحی 243
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
زهرا عربعامری 249
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
همتی 360
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
موسسه فرهنگی هنری نی نوا 59
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
عسل ایماندار 357
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
معصومی 272
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
شهین منجزی 30
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
کمیل علی نژاد 31
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 22
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
شهین منجزی 44
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 24
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 240
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ساناز نظری 35
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 21
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
حانیه شیرزاد 29
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
نگارسرتیپی 61
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
فرشاد امیری 403
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محيا جلالى 62
اردبیل, اردبیل لیسانس
1
سید حمید حسین زاده 28
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
معصومه میرزایی بشیر 31
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم