ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مامور خرید

1
حامد کمالی فر 26
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 25
تهران, آذری زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 32
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 24
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 26
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 15
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 30
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 30
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 27
تهران, آذری زیر دیپلم