ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازاریاب

1
مهسا عابدی 120
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
احسان آریا 28
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 20
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت آریان 259
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
زهرا نواری 24
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارفرما
تیموری 279
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
سید حمید حسین زاده 28
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارفرما
britishltd 304
تهران, آذری پاره وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 24
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 357
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
حسین احمدنژاد 31
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارفرما
برزگر 255
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 34
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 148
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارفرما
آژانس ماورای 293
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
کیانوش عزیزیان 1274
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارفرما
شرکت صنعتی ایران زمین 288
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شهاب جانبخش 265
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارجو
Matin Azizi 32
آذربایجان غربی, اشنویه زیر دیپلم
کارفرما
اسنوا 303
اصفهان, کاشان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 115
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
سید رضا گله داری 25
یزد, یزد زیر دیپلم
0
حامی سلامت خانواده 314
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
امیر یحیوی 261
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
آکادمی خلاقیت اسپادانا 290
ایلام, ایلام پاره وقت دکترا
کارجو
حسن زاده 217
البرز, کرج پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
ESL 24
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
حمیدرضاعبدالمطلبی منفرد 22
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
علی تقی زاده 239
تهران, آذری پاره وقت 0
0
گروه مهندسی آوید 380
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارفرما
منصور عرشي 244
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
شرکت ESC 601
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
حسین کریمی 126
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارفرما
ایمن پردازان پویا 270
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
ESL 22
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
شایان فاضلی 26
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 24
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 29
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
0
فراگستر 294
گلستان, گرگان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیر رضا شعبانی 27
بوشهر, تنگستان زیر دیپلم
کارفرما
اسماعیل طهرانی 293
تهران, آذری
کارفرما
فضلی خانی 240
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
مهدیه خلیل خانی 219
قزوین, قزوین تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
آگهی فروش 301
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
نساصفرپور 22
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
سید محسن طباطبایی 25
یزد, یزد دیپلم
کارفرما
باقلوا نفیس 337
تهران, آذری کار آموزی دکترا
کارجو
زینب رحیمی 18
فارس, آباده دیپلم