ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازیگر

1
علی مربی 1552
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 624
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
حسین ساقی 40
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
احسان آریا 27
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 29
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم