ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی منشی آموزشگاه

کارجو
شهین منجزی 29
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 20
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
شهین منجزی 42
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
زهرا نواری 24
سمنان, شاهرود زیر دیپلم