ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی منشی مطب

کارجو
زهرا نواری 3
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
شهین منجزی 5
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
1
شهین منجزی 11
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم