ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی برقکار صنعتی

کارجو
علی آزادی 65
فارس, شیراز 0
1
امیرمحمد اردشیری 3
تهران, دماوند دیپلم
1
سید وحید حسینی 1053
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
کارجو
کارجو
پوریا قاسمی 242
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
1
میلاد جودی 4
تهران, تهران فوق دیپلم
کارجو
کریم سهررابی 5
زنجان, زنجان -1 -1