ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساختمان

کارجو
سید مقداد جعفری 504
تهران, آذری دیپلم
کارجو
عاطفه جعفری 21
تهران, آذری فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 32
قم, قم فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 380
تهران, آذری پاره وقت لیسانس