ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس شیمی

کارجو
زینب مالزیری 21
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
کارجو
زینب مالزیری 18
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
1
زینب مالزیری 23
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
کارفرما
شرکت دارویی صدرا 312
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
مهری موسی زاده 23
تهران, آذری فوق لیسانس