ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارفرما
دلاکان 167
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سالارورزی 143
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 1171
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 507
تهران, تهران تمام وقت دکترا
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 358
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 20
تهران, تهران لیسانس