ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس کامپیوتر

0
داده ابزار رستاک 346
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 113
تهران, آذری لیسانس
کارجو
عظم اکبری 27
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 29
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 31
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم