ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه بردار

کارجو
محمداسدنژاد 32
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
1
حسین ساقی 41
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 24
البرز, کرج فوق دیپلم