ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ویزیتور

کارجو
حسین احمدنژاد 30
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارفرما
موسوی 247
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
نساصفرپور 21
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 28
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 379
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
سید محمد علی حسینی 29
یزد, ابرکوه زیر دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 26
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 23
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
احسان آریا 27
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
tabatabaei 16
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
کارجو
سعیداثباتی 31
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 30
تهران, آذری 0
کارجو
زهرا نواری 24
سمنان, شاهرود زیر دیپلم