ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی MBA

کارفرما
علي قاسمي 251
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارجو
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 585
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
اسماعیل ابراهیمی 1063
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارجو
میلاد روشدی 5
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 442
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سعید منصفی 1048
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو