ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بسته بند

کارجو
معصومه طلوعی 25
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 32
کرمانشاه, کرمانشاه 0
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
سینا احمدی 26
آذربایجان غربی, ارومیه زیر دیپلم
1
حسین بحرکانی 100
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 21
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
سجاد خارا 33
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 28
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 28
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
منصور حری 26
هرمزگان, بندرعباس زیر دیپلم