ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پژوهشگر

کارجو
محمد شهیدی 908
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 27
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
1
تارا حسینی 31
کردستان, قروه لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 23
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس