ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان شبکه

کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 116
تهران, آذری لیسانس
کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 22
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 32
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 33
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 24
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارفرما
کاوش رایانه 400
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم